Unikátní stelivo
pro domácí mazlíčky
a hospodářská zvířata

Vyvinuli jsme, vyrábíme a distribuujeme stelivo značky ProBioBED. Jedná se o unikátní ochrannou probiotickou podestýlku pro domácí mazlíčky a hospodářská zvířata.

Podestýlka ProBioBED je kombinace přírodního sorbčního materiálu na bázi celulózy (dřevěných hoblin), které jsou v průběhu výroby důkladně vysterilizovány a následně obohaceny o unikátně stabilizovanou probiotickou kulturu ProBioSORB. Hlavní složkou je stabilizovaná enkapsulovaná probiotická Lactobacillus sp. kultura, schopná stabilně přežívat v podestýlce a pozitivně tak působit na zdraví chovaných zvířat.

ProBioSORB jsme dodatečně obohatili také o podpůrnou prebiotickou složku. Prebiotikum je specifická přírodní složka na bázi vlákniny, která je jakousi potravou pro probiotické bakterie a je schopna extrémně rychle nastartovat aktivitu probiotických bakterií.

Účinky aktivní látky ProBioSORB ve stelivu

Další výhody podestýlky ProBioBED

INOVACE - nový přístup ke zdraví zvířat

ProBioBED přináší nový pohled na snižování infekcí zvířat. Dříve byl trend stáje a přilehlé prostory desinfikovat a zničit jak nepřátelské, tak logicky i přátelské mikroorganismy. Tato dočasná sterilita byla najednou prostředím, kdy riziko vypuknutí infekce bylo stejné jako možnost ozdravení prostředí a zvířat.

Nový přístup je založen na využití přátelských mikroorganismů k potlačení nepřátelské mikroflóry. Jedná se o posílení přirozených imunitních procesů chovaných zvířat, kdy dochází k pozitivním účinkům nejen na vnější prostředí, ale i na chované zvíře samotné.

Co je ProBioSORB

Speciálně vyvinutá probiotická kultura, která se skládá z pečlivě vybraných a testovaných probiotických laktobacilových kultur, které odpovídají složení přátelských bakterií u hospodářských zvířat a domácích mazlíčků a významně přispívají k udržení jejich zdraví. Jedná se zejména o bakterie druhu Lactobacillus acidophilus.

Probiotické laktobacilové kultury v podestýlce mají pozitivní vliv na správnou funkci trávícího a imunitního systému zvířat. Omezují množení patogenních bakterií a snižují riziko vzniku infekce, ať už v trávicím traktu nebo na pokožce či srsti. Prebiotická složka cíleně a selektivně podporuje množení přátelských probiotických bakterií. Urychluje tím nástup ochranného účinku podestýlky.

Naopak produkce antimikrobiálních peptidů omezuje množení nepřátelských a nebezpečných mikroorganizmů a tím snižuje riziko infekcí a onemocnění. Díky specifickému vysoce absorpčnímu probiotickému nosiči tak ProBioBED zlepšuje sorbční kapacitu podestýlky, pohlcuje pachy a omezuje množení patogenů.


Devítilitrové balení obsahuje minimálně 25 miliónů živých ochranných probiotických bakterií CFU (colony forming unit). Koncentrace v balení 550 l je minimálně 1,15 miliardy živých ochranných probiotických bakterií CFU (colony forming unit).

EkologiePři výrobě a distribuci v maximální míře dbáme na šetrný přístup k přírodním zdrojům a životnímu prostředí.

NAKLÁDÁNÍ S POUŽITOU PODESTÝLKOU A JEJÍ RECYKLACE

Podestýlka je klasifikována jako biologicky rozložitelný odpad - bioodpad (BRO), a proto je možné ji po jejím použití zpracovat kompostováním. Kompostování je způsob využití biologicky rozložitelného odpadu, který při dostatečné teplotě, vlhkosti a za přístupu vzduchu zabezpečuje mikrobiologickou přeměnu organických látek na kyprou zeminu - kompost. Kompost obsahuje stabilizované organické látky a rostlinné živiny, které mají bezprostřední vliv na výnosnost obhospodařované půdy a na schopnost zadržování vody v půdě.

Při kompostování je důležitý nejen přístup vzduchu, dostatečná vlhkost materiálu a výskyt živých organismů, ale také přítomnost anorganických látek, zejména uhlíku a dusíku, které výrazně urychlí proces kompostování. V hojné míře jsou obsaženy v exkrementech chovaných zvířat. Kompostování dřevoviny a celulózy vyžaduje dostatečné provzdušnění, které lze docílit přehazováním kompostované hmoty. Konečný materiál je připraven k vlastní aplikaci do půdy.

Produkty


Velké balení

ProBioBED CLASSIC 550l ProBioBED PLUS 480l ProBioBED SOFT 300l
ProBioBED CLASSIC 550l ProBioBED PLUS 480l ProBioBED SOFT 300l
Sterilní bezprašná podestýlka Ochranná probiotická podestýlka Jemná sterilní podestýlka

Balení PET

ProBioBED PET CLASSIC 9l ProBioBED PET PLUS 9l ProBioBED PET SOFT 9l
ProBioBED PET CLASSIC 91 ProBioBED PET PLUS 480l ProBioBED PET SOFT 240l
Sterilní bezprašná podestýlka Ochranná probiotická podestýlka Jemná sterilní podestýlka

Kontakt

ProBioBed s. r. o.
Tománkova 34/9
683 01 Rousínov
Česká republika
DIČ: CZ03845931

tel.: +420 731 334 224
e-mail: info@probiobed.com
web: www.probiobed.com
facebook: facebook.com/ProBioBed/