unikatową ściółkę
dla domowych pupili oraz zwierząt gospodarskich

Chodzi o unikatową ochronną ściółkę probiotyczną dla domowych pupili oraz zwierząt gospodarczych. Ściółka ProBioBED to kombinacja naturalnego materiału sorpcyjnego na bazie celulozy (drewnianych wiórek), które podczas produkcji są poddawane dokładnej sterylizacji, a następnie wzbogacane unikatową stabilizowaną kulturą probiotyczną ProBioSORB. Głównym składnikiem jest ustabilizowany, obudowany szczep probiotyczny Lactobacillus sp. zdolny do stabilnego przetrwania w ściółce, co pozytywnie wpływa na zdrowie hodowanych zwierząt.

Poza tym ProBioSORB wzbogaciliśmy także wspierającym składnikiem probiotycznym. Probiotyk to specyficzny składnik naturalny na bazie błonnika, będącym pewnego rodzaju pożywieniem dla bakterii probiotycznych, zdolnym do maksymalnie szybkiego uaktywnienia bakterii probiotycznych.

Efekty działania substancji aktywnej ProBioSORB w ściółce

Inne korzyści ściólki ProBioBED

INNOWACJA – nowe podejście do zdrowia zwierząt gospodarczych

ProBioBED przynosi nową punkt widzenia na obniżanie ilości zakażeń u zwierząt. Pierwotnym trendem była dezynfekcja stajni oraz terenów sąsiednich i niszczenie zarówno wrogich, jak i logicznie rzecz biorąc przyjaznych mikroorganizmów. Ta tymczasowa sterylność nagle stawała się środowiskiem, gdzie ryzyko wybuchu infekcji było takie samo, jak możliwość uzdrowienia środowiska i zwierząt.

Nowe podejście oparte jest na wykorzystaniu przyjaznych mikroorganizmów do redukcji wrogiej mikroflory. Ma to na celu wzmocnienie naturalnych procesów odpornościowych hodowanych zwierząt, co prowadzi do pozytywnych skutków nie tylko na środowisko zewnętrzne, ale również na samotne zwierzęta.

Co to takiego ProBioSORB

To unikatowa, specjalnie stworzona kultura probiotyczna, która składa się ze starannie wyselekcjonowanych i przebadanych probiotycznych szczepów bakterii mlekowych, które odpowiadają składowi przyjaznych bakterii wystepujących u zwierząt gospodarskich oraz domowych pupili i korzystnie wpływa na utrzymanie zdrowia zwierząt. Chodzi zwłaszcza o bakterie rodzaju Lactobacillus acidophilus.

Probiotyczne szczepy Lactobacillus zawarte w ściółce mają istotny pozytywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego i odpornościowego zwierząt. Ograniczają rozwój bakterii chorobotwórczych oraz obniżaja ryzyko wystapienia infekcji czy to w przewodzie pokarmowym czy też na skórze lub sierści. Prebiotyczny składnik celowo i w sposób selektywny sprzyja wzrostowi przyjaznych bakterii probiotycznych. Przyspiesza to rozpoczęcie ochronnego działania ściółki.

W jaki sposób niszczą mikroorganizmy? Dzięki produkcji peptydów przeciwdrobnoustrojowych w sposób istotny ograniczają rozprzestrzenianie się wrogich i niebezpiecznych mikroorganizmów. W ten sposób ProBioBED dzięki zastosowaniu wysoce absorpcyjnego nosiciela probiotycznego znacznie zwiększa zdolność sorpcji ściółki, pochłania zapachy i ogranicza rozwój patogenów.


Stężenie w 9 litrowym opakowaniu wynosi co najmniej 25 milionów żywych ochronnych bakterii probiotycznych CFU (colony forming unit). Stężenie w opakowaniu 550 l wynosi co najmniej 1,15 miliardy żywych ochronnych bakterii probiotycznych CFU (colony forming unit).

Produkty


Opakowania przemysłowe

ProBioBED CLASSIC 550l ProBioBED PLUS 480l ProBioBED SOFT 300l
ProBioBED CLASSIC 550l ProBioBED PLUS 480l ProBioBED SOFT 240l

Kontakt

ProBioBed s. r. o.
Tomankova 34/9
683 01 Rousinov
Czech Republic

tel.: +420 731 334 224
e-mail: info@probiobed.com
web: www.probiobed.com
facebook: facebook.com/ProBioBed/