Ekologie

Při výrobě a distribuci v maximální míře dbáme na šetrný přístup k přírodním zdrojům a životnímu prostředí.

Nakládání s použitou podestýlkou a její recyklace

Podestýlka je klasifikována jako biologicky rozložitelný odpad - bioodpad (BRO), a proto je možné ji po jejím použití zpracovat kompostováním. Kompostování je způsob využití biologicky rozložitelného odpadu, který při dostatečné teplotě, vlhkosti a za přístupu vzduchu zabezpečuje mikrobiologickou přeměnu organických látek na kyprou zeminu - kompost. Kompost obsahuje stabilizované organické látky a rostlinné živiny, které mají bezprostřední vliv na výnosnost obhospodařované půdy a na schopnost zadržování vody v půdě.

Při kompostování je důležitý nejen přístup vzduchu, dostatečná vlhkost materiálu a výskyt živých organismů, ale také přítomnost anorganických látek, zejména uhlíku a dusíku, které výrazně urychlí proces kompostování. V hojné míře jsou obsaženy v exkrementech chovaných zvířat. Kompostování dřevoviny a celulózy vyžaduje dostatečné provzdušnění, které lze docílit přehazováním kompostované hmoty. Konečný materiál je připraven k vlastní aplikaci do půdy.